Tìm kiếm Loại sản phẩm : với Tên gọi :
TP.HCM: 61 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM(0902366635 - 028 3559 1989),
Hà Nội: 71A Khâm Thiên, P.Khâm Thiên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội(0934134635),
Email : hoachitin@gmail.com
Thú bông, Khăn choàng, Mặt nạ Halloween, Cây thông Noel, Bao lì xì tết,... - CÔNG TY TNHH HOA CHÍ TÍN - Thu bong, khan choang, mat na halloween, cay thong noel, bao li xi tet

THÔNG NOEL MINI

Cây thông Noel Mini 38cm gắn trái thông

Giá : 54.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông Noel Mini 38cm màu trắng gắn trái đỏ

Giá : 59.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông Noel Mini 60cm gắn trái thông

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông Noel Mini 60cm màu trắng gắn trái đỏ

Giá : 78.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông Noel Mini 60cm phủ tuyết

Giá : 122.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông Noel Mini 60cm dầy có trang trí

Giá : 134.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÔNG NOEL 90CM (0.9M)

Cây thông xanh mỏng (chân nhựa) 90cm

Giá : 120.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng mỏng (chân nhựa) 90cm

Giá : 142.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông xanh dầy trái thông (chân nhựa) 90cm

Giá : 254.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lấp lánh (chân nhựa) 90cm

Giá : 281.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông phủ tuyết (chân sắt) 90cm

Giá : 332.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÔNG NOEL 1m2 (1,2 mét)

Cây thông xanh mỏng (chân nhựa) 1m2

Giá : 184.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng mỏng (chân nhựa) 1m2

Giá : 216.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông xanh dầy trái thông (chân nhựa) 1m2

Giá : 373.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lấp lánh (chân nhựa) 1m2

Giá : 389.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông phủ tuyết (chân sắt) 1m2

Giá : 469.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÔNG NOEL 1m5 (1,5 mét)

Cây thông xanh mỏng (chân nhựa) 1m5

Giá : 285.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng mỏng (chân nhựa) 1m5

Giá : 342.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông xanh dầy trái thông (chân nhựa) 1m5

Giá : 617.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lấp lánh (chân nhựa) 1m5

Giá : 623.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông lá kim như thật gắn trái đỏ(chân sắt) 1m5

Giá : 783.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông phủ tuyết (chân sắt) 1m5

Giá : 813.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lá kim (chân sắt) 1m5

Giá : 901.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÔNG NOEL 1m8 (1,8 mét)

Cây thông xanh mỏng (chân nhựa) 1m8

Giá : 380.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng mỏng (chân nhựa) 1m8

Giá : 446.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông xanh dầy trái thông (chân nhựa) 1m8

Giá : 790.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lấp lánh (chân nhựa) 1m8

Giá : 869.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông lá kim như thật gắn trái đỏ(chân sắt) 1m8

Giá : 1.112.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông phủ tuyết (chân sắt) 1m8

Giá : 1.132.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lá kim (chân sắt) 1m8

Giá : 1.242.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÔNG NOEL 2m1 (2,1 mét)

Cây thông xanh mỏng (chân sắt) 2m1

Giá : 587.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng mỏng (chân sắt) 2m1

Giá : 660.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông xanh dầy trái thông (chân sắt) 2m1

Giá : 1.107.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lấp lánh (chân sắt) 2m1

Giá : 1.354.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông lá kim như thật trái đỏ(chân sắt) 2m1

Giá : 1.565.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông phủ tuyết (chân sắt) 2m1

Giá : 1.701.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lá kim (chân sắt) 2m1

Giá : 1.770.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÔNG NOEL 2m4 (2,4 mét)

Cây thông xanh mỏng (chân sắt) 2m4

Giá : 790.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng mỏng (chân sắt) 2m4

Giá : 905.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông xanh dầy trái thông (chân sắt) 2m4

Giá : 1.511.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lấp lánh (chân sắt) 2m4

Giá : 1.778.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông lá kim như thật gắn trái đỏ(chân sắt) 2m4

Giá : 1.955.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông dầy phủ tuyết (chân sắt) 2m4

Giá : 2.282.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lá kim (chân sắt) 2m4

Giá : 2.553.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÔNG NOEL 3m (3 mét)

Cây thông xanh mỏng (chân sắt) 3m

Giá : 1.424.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng mỏng (chân sắt) 3m

Giá : 1.612.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông xanh dầy trái thông (chân sắt) 3m

Giá : 2.403.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng dầy lấp lánh (chân sắt) 3m

Giá : 2.661.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông dầy phủ tuyết (chân sắt) 3m

Giá : 3.875.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÔNG NOEL 3m6 (3,6 mét)

Cây thông xanh mỏng (chân sắt) 3m6

Giá : 2.307.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng mỏng (chân sắt) 3m6

Giá : 2.519.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông xanh dầy trái thông (chân sắt) 3m6

Giá : 3.791.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông dầy phủ tuyết (chân sắt) 3m6

Giá : 6.078.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÔNG NOEL 4m5 (4,5 mét)

Cây thông xanh mỏng (chân sắt) 4m5

Giá : 4.266.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông trắng mỏng (chân sắt) 4m5

Giá : 4.752.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông xanh dầy trái thông (chân sắt) 4m5

Giá : 6.069.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÔNG NOEL 7m 9m 12m
ĐỒ TRANG TRÍ THÔNG NOEL MINI

Hộp Quà Nhỏ Treo Cây Mini

Giá : 1.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu bóng 4cm

Giá : 3.000VNĐ
Chọn số lượng :

Trống bóng 3cm

Giá : 6.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry bảng vàng số 1

Giá : 7.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cặp người tuyết treo 4cm (2 con)

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :
ĐỒ TRANG TRÍ 5-6CM (DÙNG CHO CÂY THÔNG 90CM - 1M5)

Trái thông phủ vàng

Giá : 4.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hộp Quà Treo Trung ( phù hợp cây 1m2 đến 1m8)

Giá : 4.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông bóng 6cm

Giá : 4.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu bóng 6cm

Giá : 4.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu kim tuyến 6cm

Giá : 5.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu khía chạm 6cm

Giá : 5.500VNĐ
Chọn số lượng :

Bông tuyết nhựa 5cm (6 cái)

Giá : 6.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu mờ 6cm

Giá : 7.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu hoa tuyết vàng 5cm

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thiên Thần Xi Vàng (phù hợp treo cây 1m2 đến 1m8)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao gai rỗng lớn 5x6cm ( 4 cái / 1 bịch)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Trống bóng 5cm

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông đôi vân cát 5cm

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông đôi gai 5cm

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông đôi vân cát 5cm có châu

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông đôi gai 5cm có châu

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry bảng vàng số 2

Giá : 16.000VNĐ
Chọn số lượng :

Ông Già Noel Cầm Đàn ( Bịch 2 con) - Phù hợp treo cây 1m2 đến 1m8

Giá : 21.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry bảng vẽ 9x23cm

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao Đỉnh Hoa Văn ( phù hợp gắn cây 90cm đến 1m5)

Giá : 29.000VNĐ
Chọn số lượng :
ĐỒ TRANG TRÍ 7-8CM (DỪNG CHO CÂY THÔNG 1M8 - 2M1)

Trái thông phủ vàng

Giá : 4.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hộp Quà Treo Trung ( phù hợp cây 1m2 đến 1m8)

Giá : 4.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nơ nhung 7cm

Giá : 5.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu bóng 8cm

Giá : 6.500VNĐ
Chọn số lượng :

Kèn cong vẽ 8cm

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu kim tuyến 8cm

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu khía chạm 8cm

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thiên Thần Xi Vàng (phù hợp treo cây 1m2 đến 1m8)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu mờ 8cm

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao Băng (bich 2 cái) 8x18cm ( sử dụng cho cây từ 1m5 - 2m1)

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nai hạt nhỏ - Bao được 4 con ( 7x10cm)

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu hoa tuyết vàng 8cm

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Ông Già Noel Cầm Đàn ( Bịch 2 con) - Phù hợp treo cây 1m2 đến 1m8

Giá : 21.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry bảng vàng số 3

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao Đỉnh Hoa Văn ( phù hợp gắn cây 90cm đến 1m5)

Giá : 29.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông đôi bóng 8cm có châu

Giá : 29.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry bảng vẽ 12x30cm

Giá : 32.000VNĐ
Chọn số lượng :
ĐỒ TRANG TRÍ 9-10CM (DÙNG CHO CÂY THÔNG 2M4 TRỞ LÊN)

Cây thông bóng 10cm

Giá : 6.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao khế 9cm

Giá : 7.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu bóng 10cm

Giá : 8.500VNĐ
Chọn số lượng :

Cây thông gỗ 10cm

Giá : 8.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu bóng chạm 10cm

Giá : 9.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông tuyết nhựa 11cm (3 cái)

Giá : 9.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu khía chạm 10cm

Giá : 9.500VNĐ
Chọn số lượng :

Sao hạt 10cm

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nai hạt lớn 10x15cm

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu mờ 10cm

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu kim tuyến 10cm

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Người tuyết cầm gậy 10cm

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry bảng vàng số 3

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry bảng vẽ 12x30cm

Giá : 32.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông đôi chạm 10cm có châu

Giá : 42.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry bảng vẽ 15x40cm

Giá : 54.000VNĐ
Chọn số lượng :
ĐỒ TRANG TRÍ LỚN (DÙNG CHO CÂY THÔNG 2M4 TRỞ LÊN)

Kèn thẳng vẽ 12cm

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao khế 12cm

Giá : 9.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trang Nguyên Kim Tuyến

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao thiên thần 8 cạnh 18cm

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao hạt 15cm

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nơ nhung lớn 15x19cm

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa trạng nguyên lớn 20cm

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông tuyết nhựa 15cm(3 cái)

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu bóng 12cm

Giá : 13.500VNĐ
Chọn số lượng :

Sao khế 16cm

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thiên thần trung 14cm

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh nhỏ

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông đôi bóng 10cm có châu

Giá : 39.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông đôi bóng 12cm có châu

Giá : 48.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh hoa văn vẽ 25cm

Giá : 65.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry bảng vẽ 21x53cm

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh hoa văn vẽ 30cm

Giá : 79.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nơ Noel vàng đỏ cỡ nhỏ 33x35cm

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông đôi bóng gắn đỉnh 18cm có châu

Giá : 130.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh Led Đủ Màu 50cm ( phù hợp cây 3m - 4m5 )

Giá : 170.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nơ Noel vàng đỏ cỡ trung 50x60cm

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nơ Noel vàng đỏ cỡ lớn 85x75cm

Giá : 385.000VNĐ
Chọn số lượng :
DECAL TRANG TRÍ NOEL CẮT SẴN

Decal cây thông trắng 30x45cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal ông già tuần lộc trắng 30x45cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu gấu tuyết 45x60cm

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu ông già hoạt hình xuyên tường hoặc kính 45x60cm

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal ông già Noel cưỡi tuần lộc và chữ Happy 45x60cm

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal treo quả châu người tuyết 50x70cm

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu vòng ông già Noel 50x70cm

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu người tuyết hoặc ông già 50x70cm

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu ngôi nhà tuyết 50x70cm

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu cây thông xanh 50x70cm

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu cây thông ông già 2 bên 50x70cm

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu ông già Noel cưỡi tuần lộc xuyên cửa sổ 50x70cm

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu ông già người tuyết chữ 50x70cm

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu ông già hoạt hình cây thông 50x70cm

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal tuần lộc trắng 60x90cm

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu cây thông trắng 60x90cm

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu cây thông 60x90cm

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu ông già Noel đeo túi quà 60x90cm

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu ông già Noel cầm quà 60x90cm

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal chân cửa thành phố tuyết 60x90cm

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal chân cửa ngôi nhà tuyết 60x90cm

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal chân cửa ngôi nhà cây thông 60x90cm

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal 2 tuần lộc trắng và cây 70x100cm

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu hươu thông 90x120cm

Giá : 225.000VNĐ
Chọn số lượng :
PHỤ KIỆN TRANG TRÍ BỔ SUNG

Dây kim tuyến nhí (Vàng, đỏ, lá, dương, trắng, tím)

Giá : 2.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây kim tuyến xù chiếc

Giá : 4.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây kim tuyến sao đại xù tuyết

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây chồn rộng 10cm dài 2m

Giá : 16.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây giăng thông hoặc nai hoặc bít tất 3m

Giá : 35.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây chuỗi bóng vàng 8mm dài 6m

Giá : 55.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây chuỗi bóng vàng 1cm dài 5m

Giá : 55.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây chuông 2m trang trí Noel

Giá : 55.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây giăng thông mẫu lá cờ 3m

Giá : 65.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sóng cờ 3m

Giá : 175.000VNĐ
Chọn số lượng :
ĐÈN TRANG TRÍ NOEL

Đèn LED 4m nhấp nháy

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED 7m ko nhấp nháy

Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn Chớp bi đục

Giá : 36.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh Led Đủ Màu 50cm ( phù hợp cây 3m - 4m5 )

Giá : 170.000VNĐ
Chọn số lượng :
ĐỒ TRANG TRÍ SHOP, VĂN PHÒNG

Chai xịt tuyết Noel X trên kính ko tan

Giá : 13.500VNĐ
Chọn số lượng :

Dây giăng Noel X dài 2m4

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khung giấy Noel X xịt tuyết 6 hình

Giá : 27.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây thông trang trí mỏng Noel X dài 2,7m

Giá : 79.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây chữ Merry hoặc Happy nhung trung 9cm x 1m6

Giá : 115.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây thông trang trí dầy gắn trái thông Noel X dài 2,7m

Giá : 142.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây chữ Merry hoặc Happy nhung lớn 12cm x 2m3

Giá : 160.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây chữ Merry hoặc Happy nhung đại 16cm x 3m1

Giá : 220.000VNĐ
Chọn số lượng :

Ông già Noel X cầm kèn nhảy 1m8

Giá : 2.700.000VNĐ
Chọn số lượng :
VÒNG NGUYỆT QUẾ NOEL

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Nơ Đỏ

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Vàng

Giá : 225.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Trắng Mẫu Trạng Nguyên Đỏ Châu Đỏ

Giá : 240.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Trắng Mẫu Trạng Nguyên Xanh Châu Xanh

Giá : 240.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Hoa Trạng Nguyên Vàng

Giá : 240.000VNĐ
Chọn số lượng :
PHỤ KIỆN TRANG TRÍ BẰNG MUSS

Hàng rào Noel muss nhỏ cao 10x50cm

Giá : 21.000VNĐ
Chọn số lượng :
TRANG PHỤC NOEL

Nón Noel TP nhung

Giá : 27.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đầm nhung Noel TP Hello Kitty số 3

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đầm nhung Noel TP 2 tầng số 3

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đầm nhung Noel TP Angel 3 nơ xanh số 4

Giá : 135.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đầm nhung Noel TP Lucy nơ đỏ số 4

Giá : 139.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đầm nhung Noel TP Baby nơ hở vai số 7

Giá : 165.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Noel TP cà rem

Giá : 175.000VNĐ
Chọn số lượng :
QUÀ TẶNG NOEL

coppyright@HOACHITIN Design by hoachitin.com