Tìm kiếm Loại sản phẩm : với Tên gọi :
TP.HCM: 61 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM(0902366635 - 0918366635 - 028 3559 1989),
Hà Nội: 71A Khâm Thiên, P.Khâm Thiên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội(0902660570 - 0934134635),
Email : hoachitin@gmail.com
Thú bông, Khăn choàng, Mặt nạ Halloween, Cây thông Noel, Bao lì xì tết,... - CÔNG TY TNHH HOA CHÍ TÍN - Thu bong, khan choang, mat na halloween, cay thong noel, bao li xi tet


1/ CÂY THÔNG NOEL MINI


Cây Thông Noel Mini Gắn Trái Thông Size 38cm

Giá : 59.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Noel Mini Trắng Gắn Trái Đỏ Size 38cm

Giá : 65.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Noel Mini Gắn Trái ThôngSize 60cm

Giá : 79.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Noel Mini Trắng Gắn Trái Đỏ Size 60cm

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Noel Mini Phủ Tuyết Size 60cm

Giá : 135.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Noel Mini Dầy Trang Trí Sẵn Size 60cm

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :
1A/ CÂY THÔNG NOEL 90CM

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Mỏng 90cm (Chân Nhựa)

Giá : 149.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km- Cây Thông Trắng Mỏng 90cm(Chân Nhựa)

Giá : 179.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Dầy Trái Thông 90cm

Giá : 309.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Phủ Tuyết 90cm (Chân Sắt)

Giá : 389.000VNĐ
Chọn số lượng :
1B/ CÂY THÔNG NOEL 1M2

FREE SHIP 7 Km - Cây Thông Xanh Mỏng 1m2 ( Chân Nhựa)

Giá : 249.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Mỏng 1m2 ( Chân Nhựa)

Giá : 269.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Dầy Trái Thông 1m2

Giá : 429.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Phủ Tuyết 1m2 ( Chân Sắt)

Giá : 539.000VNĐ
Chọn số lượng :
1C/ CÂY THÔNG NOEL 1M5

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Mỏng 1m5 ( Chân Nhựa)

Giá : 339.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Mỏng 1m5 ( Chân Nhựa)

Giá : 399.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Dầy Trái Thông 1m5

Giá : 699.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Lá Kim 1m5 ( Chân Sắt)

Giá : 869.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Phủ Tuyết 1m5 ( Chân Sắt)

Giá : 919.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Lá Kim 1m5 ( Chân Sắt)

Giá : 999.000VNĐ
Chọn số lượng :
1D/ CÂY THÔNG NOEL 1M8

FREE SHIP 7 Km - Cây Thông Xanh Mỏng 1m8 ( Chân Nhựa)

Giá : 439.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Mỏng 1m8 ( Chân Nhựa)

Giá : 499.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Dầy Trái Thông 1m8

Giá : 889.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Lá Kim 1m8 ( Chân Sắt)

Giá : 1.239.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Phủ Tuyết 1m8 ( Chân Sắt)

Giá : 1.259.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Lá Kim 1m8 ( Chân Sắt)

Giá : 1.369.000VNĐ
Chọn số lượng :
1E/ CÂY THÔNG NOEL 2M1

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Mỏng 2m1 ( Chân Sắt)

Giá : 679.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Mỏng 2m1 ( Chân Sắt)

Giá : 749.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7 Km - Cây Thông Xanh Dầy Trái Thông 2m1

Giá : 1.249.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Lá Kim 2m1 ( Chân Sắt)

Giá : 1.739.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Phủ Tuyết 2m1 ( Chân Sắt)

Giá : 1.899.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Lá Kim 2m1 ( Chân Sắt)

Giá : 1.999.000VNĐ
Chọn số lượng :
1F/ CÂY THÔNG NOEL 2M4

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Mỏng 2m4 ( Chân Sắt)

Giá : 889.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km- Cây Thông Trắng Mỏng 2m4 ( Chân Sắt)

Giá : 1.019.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Dầy Trái Thông 2m4

Giá : 1.679.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Lá Kim 2m4 ( Chân Sắt)

Giá : 2.199.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Phủ Tuyết 2m4 ( Chân Sắt)

Giá : 2.539.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Lá Kim 2m4 ( Chân Sắt)

Giá : 2.839.000VNĐ
Chọn số lượng :
1H/ CÂY THÔNG NOEL 3M

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Mỏng 3m ( Chân Sắt)

Giá : 1.629.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Mỏng 3m ( Chân Sắt)

Giá : 1.849.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREESHIP 7Km - Cây Thông Xanh Dầy Trái Thông 3m

Giá : 2.679.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREESHIP - Cây Thông Phủ Tuyết 3m ( Chân Sắt)

Giá : 4.289.000VNĐ
Chọn số lượng :
1K/ CÂY THÔNG NOEL 3M6

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Mỏng 3m6 ( Chân Sắt)

Giá : 2.579.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Mỏng 3m6 ( Chân Sắt)

Giá : 2.869.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Dầy Trái Thông 3m6

Giá : 4.189.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREESHIP - Cây Thông Phủ Tuyết 3m6 ( Chân Sắt)

Giá : 6.679.000VNĐ
Chọn số lượng :
1L/ CÂY THÔNG NOEL 4M5

FREE SHIP 7 KM - Cây Thông Xanh Mỏng 4m5 (Chân Sắt)

Giá : 4.669.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Trắng Mỏng 4m5 (Chân Sắt)

Giá : 5.189.000VNĐ
Chọn số lượng :

FREE SHIP 7Km - Cây Thông Xanh Dầy Trái Thông 4m5

Giá : 6.659.000VNĐ
Chọn số lượng :
2/ VÒNG NGUYỆT QUẾ NOEL

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Bạc 45cm

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Vàng 45cm

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Xanh 45cm

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Đỏ 45cm

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Bạc Trái Thông 45cm

Giá : 260.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Vàng Trái Thông 45cm

Giá : 260.000VNĐ
Chọn số lượng :
2A/ HOA TRẠNG NGUYÊN NOEL

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Bạc

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Dương

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Hồng

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Trắng

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Vàng

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Đỏ

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Lớn Màu Bạc

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Lớn Màu Tím

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Lớn Màu Vàng Kem

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Lớn Màu Xanh Ngọc

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Lớn Màu Đỏ

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :
2B/ TUẦN LỘC ĐỂ CHÂN CÂY THÔNG NOEL

Tuần Lộc Size 35cm

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :

Tuần Lộc Size 45cm

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Tuần Lộc Size 50cm

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Tuần Lộc Size 75cm

Giá : 495.000VNĐ
Chọn số lượng :

Tuần Lộc Size 1m

Giá : 945.000VNĐ
Chọn số lượng :
3/ CHÂU KIM CƯƠNG TRANG TRÍ NOEL

Châu Kim Cương Size 4 x 7,5cm (Treo cây 90cm - 1m5)

Giá : 5.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Kim Cương Size 6 x 12cm (Treo Cây 1m5 - 2m1)

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Kim Cương Size 8 x 15cm (Treo Cây 2m4 - 4m5)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :
3A/ CHÂU KIM TUYẾN TRANG TRÍ NOEL

Châu Kim Tuyến Size 6cm (Treo Cây 90cm - 1m5)

Giá : 6.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Kim Tuyến Size 8cm (Treo Cây 1m5 - 2m4)

Giá : 9.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Kim Tuyến Size 10cm (Treo Cây 1m8 - 3m)

Giá : 13.500VNĐ
Chọn số lượng :
3B/ CHÂU BÓNG TRANG TRÍ NOEL

Châu Bóng Size 6cm (Treo Cây 90cm - 1m5)

Giá : 4.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Bóng Size 8cm ( Treo Cây 1m5 - 2m1)

Giá : 6.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Bóng Size 10cm ( Treo Cây 2m1 - 4m5)

Giá : 8.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Bóng 12cm (Treo Cây 3m - 4m5)

Giá : 14.500VNĐ
Chọn số lượng :
3C/ CHÂU MỜ TRANG TRÍ NOEL

Châu Mờ Size 6cm ( Treo cây 90cm - 1m5)

Giá : 7.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Mờ Size 8cm ( Treo cây 1m5 - 2m1)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Mờ Size 10cm ( Treo cây 2m1 - 4m5)

Giá : 13.500VNĐ
Chọn số lượng :
3D/ CHÂU KHÍA CHẠM TRANG TRÍ NOEL

Châu Khía Chạm Size 6cm (Treo Cây 90cm - 1m5)

Giá : 5.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Khía Chạm Size 8cm (Treo Cây 1m5 - 2m1)

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Khía Chạm Size 10cm (Treo Cây 2m1 - 4m5)

Giá : 9.500VNĐ
Chọn số lượng :
3E/ CHÂU KIỂU TRANG TRÍ NOEL

Châu Kiểu Merry Vàng Size 8cm - Hộp 12 Quả

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Kiểu Merry Đủ Màu Size 8cm - Hộp 12 Quả

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Kiểu Xanh Lá Size 8cm - Hộp 12 Quả

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Kiểu Đỏ Bạc Size 8cm - Hộp 12 Quả

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :
3F/ CHÂU HOA TUYẾT NOEL

Châu Hoa Tuyết Vàng 5cm (Treo Cây 60cm - 1m2)

Giá : 9.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Hoa Tuyết Vàng 8cm (Treo Cây 1m5 - 2m1)

Giá : 17.000VNĐ
Chọn số lượng :
3H/ CHUÔNG ĐỈNH CÂY THÔNG NOEL

Chuông Đỉnh Size 8cm ( Treo Cây 90cm - 1m2)

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Đỉnh Size 10cm (Treo Cây 1m5 - 1m8)

Giá : 46.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Đỉnh Bóng 12cm ( Treo Cây 1m8 - 2m1)

Giá : 54.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Đỉnh Bóng 14cm ( Treo Cây 2m1 - 2m4)

Giá : 74.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Đỉnh Bóng 16cm ( Treo Cây 2m4 - 3m)

Giá : 94.000VNĐ
Chọn số lượng :
3K/ SAO HẠT TREO CÂY THÔNG NOEL

Sao Thông Bông Tuyết 5cm Treo Cây Mini - Set 5 cái

Giá : 9.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao Hạt Size 8cm - Bao 3 cái ( Treo Cây 1m2 - 1m8)

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao Hạt Size 10cm - Bao 3 cái (Treo Cây 2m1 - 3m)

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :
3L/ PHỤ KIỆN TREO CÂY THÔNG NOEL

Hộp Quà Treo 4 cm ( Treo Cây 1m2 đến 1m8)

Giá : 4.000VNĐ
Chọn số lượng :

Gậy Treo Vàng - Bao 5 cái (Treo Cây 90cm - 1m8)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Gậy Treo Đỏ - Bao 5 cái (Treo Cây 90cm - 1m8)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thiên Thần Xi Vàng (Treo cây 1m2 - 1m8)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Trống bóng 5cm

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cặp Người Tuyết Treo Cây Mini 4cm (2 con)

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry Christmas Bạc Treo Cây Thông - Set 3 Cái

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry Christmas Vàng Treo Cây Thông - Set 3 Cái

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Ông Già Noel Cầm Đàn - Bao 2 con (Treo Cây 1m2 - 2m1)

Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :
3N/ THÔNG XI TRANG TRÍ NOEL

Thông Treo Size 8cm - Bao 3 Cái ( Treo cây 1m2 - 1m8)

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thông Treo Size 12cm - Bao 3 Cái ( Treo Cây 1m8 - 3m)

Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :
3N1/ THÔNG XI TRANG TRÍ NOEL

Trái Thông Nhỏ Xi Vàng

Giá : 5.000VNĐ
Chọn số lượng :

Trái Thông Lớn Xi Vàng

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

Trái Đỏ Trang Trí Cây - Bao 20 Trái

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :
3O/ PHỤ KIỆN TREO CÂY THÔNG NOEL BẰNG GỖ

Châu Gỗ Ông Già - Bao 3 Cái ( Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Gỗ Merry Christmas Bao 3 Cái ( Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Gỗ Người Tuyết Bao 3 Cái ( Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Gỗ Tuần Lộc - Bao 3 Cái ( Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết 12 Cái ( Treo Cây 90cm - 1m5)

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Gỗ 12 Cái ( Treo Cây 90cm - 1m5)

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thông và Sao Gỗ 12 cái ( Treo Cây 90cm - 1m5)

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :
3P/ TUẨN LỘC TREO CÂY THÔNG NOEL

Tuần Lộc Bạc - Bao 3 con (Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Tuần Lộc Vàng - Bao 3 con (Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :
3Q/ NƠ NHUNG TRANG TRÍ NOEL

Nơ Nhung Size 12cm

Giá : 7.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nơ Nhung Size 20cm

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nơ Kim Tuyến Đỏ 2 Tầng

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nơ Nhung Size 25cm

Giá : 24.000VNĐ
Chọn số lượng :
3R/ BÍT TẤT GĂNG TAY TRANG TRÍ NOEL

Bít Tất Trang Trí Bàn Tiệc

Giá : 35.000VNĐ
Chọn số lượng :

Găng Tay Trang Trí Bàn Tiệc

Giá : 35.000VNĐ
Chọn số lượng :

Ủng Treo Cây Thông Hoặc Treo Cửa Size 30cm

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bít Tất Noel Size 45cm

Giá : 175.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bít Tất Len Size 40cm

Giá : 185.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bít Tất Treo Cây Hình Ông Già Noel Size 50cm

Giá : 185.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bít Tất Treo Cây Hình Nguời Tuyết Size 50cm

Giá : 185.000VNĐ
Chọn số lượng :
3R1/ HỘP QUÀ TREO CÂY THÔNG NOEL

Hộp Quà Để Dưới Gốc Cây Thông Size 20 x 20cm

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hộp Quà Để Dưới Gốc Cây Thông Size 20 x 25cm

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hộp Quà Để Dưới Gốc Cây Thông Size 20 x 30cm

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :
3S/ BÔNG TUYẾT TRANG TRÍ NOEL

Bông Tuyết Nhựa Size 6cm ( Bao 3 cái)

Giá : 6.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Nhựa Size 11cm ( Bao 3 cái)

Giá : 9.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Nhựa Size 15cm ( Bao 3 cái)

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Nhựa Size 18cm ( Bao 3 cái)

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Nhựa Size 22m ( Bao 3 cái)

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Nhựa Size 28cm ( Bao 3 cái)

Giá : 35.000VNĐ
Chọn số lượng :
3T/ BẢNG CHỮ TREO CÂY THÔNG NOEL

Bảng Chữ Merry Size 18cm

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bảng Chữ Merry Size 24cm

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bảng Chữ Merry Size 30cm

Giá : 24.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bảng Chữ Merry Size 40cm

Giá : 32.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bảng Chữ Merry Size 50cm

Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :
3T1/ BẢNG CHỮ MERRY HOA VĂN TREO CÂY THÔNG NOEL

Bảng Chữ Merry Hoa Văn Size 15x40cm

Giá : 56.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bảng Chữ Merry Hoa Văn Size 21x53cm

Giá : 80.000VNĐ
Chọn số lượng :
3U/ SAO ĐỈNH GẮN CÂY THÔNG NOEL

Sao Đỉnh LED 23cm ( phù hợp cho Cây Thông từ 1m5- 2m1)

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh Led 40cm

Giá : 150.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh Led Đủ Màu 50cm ( phù hợp cây 3m - 4m5 )

Giá : 170.000VNĐ
Chọn số lượng :
3U/ SAO ĐỈNH KIM TUYẾN TRANG TRÍ CÂY THÔNG NOEL

Sao Đỉnh Kim Tuyến Vàng Size 20cm (Gắn cây 90cm - 1m5)

Giá : 32.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao Đỉnh Kim Tuyến Đỏ Size 20cm (Gắn cây 90cm - 1m5)

Giá : 32.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh 22cm ( Gắn cây 1m2 - 1m5)

Giá : 36.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao Đỉnh Kim Tuyến Đỏ Size 25cm (Gắn cây 1m5 - 1m8)

Giá : 49.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao Đỉnh Kim Tuyến Vàng Size 30cm (Gắn cây 2m1 - 2m4)

Giá : 69.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh 30cm ( Gắn cây 1m8 - 2m4)

Giá : 76.000VNĐ
Chọn số lượng :
3V/ PHỤ KIỆN TRANG TRÍ NOEL KHÁC

Giấy Gói Quà Noel

Giá : 5.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Chuỗi Bóng Vàng 8mm Dài 6m

Giá : 60.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hàng Rào Noel Foam Để Chân Cây Thông 1m2 x 30cm

Giá : 130.000VNĐ
Chọn số lượng :
3V1/ ĐÈN LED TRANG TRÍ CÂY THÔNG NOEL

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Hồng

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Nhiều Màu

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Tím

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Trắng

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Xanh Dương

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Xanh Lá

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Đỏ

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Không Nháy 7m Trắng

Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Không Nháy 7m Vàng Nắng

Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 8m Vàng Nắng

Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn Chớp Bi Đục

Giá : 36.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn Rèm Trang Trí Ngôi Sao

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :
4/ DÂY CHỮ TREO TRANG TRÍ NOEL

Dây Chữ Merry Hoặc Happy Nhung Size 9cm x 1m6

Giá : 115.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Chữ Merry Hoặc Happy Nhung Size 12cm x 2m3

Giá : 160.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Chữ Merry Hoặc Happy Nhung Size 16cm x 3m1

Giá : 220.000VNĐ
Chọn số lượng :
4A/ DÂY TREO TRANG TRÍ NOEL

Dây Treo Lá Cờ Merry Christmas Trắng Vàng

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Treo Mẫu Bít Tất

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Treo Mẫu Cây Thông

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Treo Mẫu Tuần Lộc

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Treo Tam Giác

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Treo Chữ Merry Christmas

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Treo Lá Cờ Chữ Merry Christmas

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :
4B/ HÌNH DÁN TREO CỬA TRANG TRÍ NOEL

Hình Dán Người Tuyết Cầm Bánh

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :
4C/ LỊCH GỖ ĐỂ BÀN NOEL

Lịch Gỗ Để Bàn Mẫu Ông Già Noel

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :

Lịch Gỗ Để Bàn Mẫu Người Tuyết

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :

Lịch Gỗ Để Bàn Mẫu Tuần Lộc

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :
4D/ CÀI NÓN NOEL

Nón Noel Nhũ Bạc

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nón Noel Nhũ Vàng

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nón Noel Nhung

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cài Ông Già Noel

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cài Nón Vương Miện Mẫu 1

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cài Nón Vương Miện Mẫu 2

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cài Nón Vương Miện Mẫu 3

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cài Nón Vương Miện Mẫu 4

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cài Tuần Lộc

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cài Tuần Lộc Chuông

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :
5/ TRANG TRÍ MUSS NOEL

Bông Tuyết Muss Lớn 22cm (Bao 2 cái)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Muss Nhỏ 12cm (Bao 4 cái)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Muss Trung 16cm (Bao 3 cái)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Quấn Dây Kim Tuyến

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hàng Rào Người Tuyết Muss Size 50cm ( Bao 2 Cái)

Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hàng Rào Thông Muss Size 50cm ( Bao 2 Cái)

Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :
DÂY CHỒN TRANG TRÍ NOEL

Dây Chồn Trơn Đầu Trắng

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Chồn Trơn Đầu Xanh

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Chồn Đầu Trắng Trang Trí Nơ Lớn

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Chồn Đầu Xanh Trang Trí Nơ Lớn

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Lá Thông Gắn Sẵn Trái Thông Dài 2m7

Giá : 149.000VNĐ
Chọn số lượng :
DÂY KIM TUYẾN NOEL K

Dây kim tuyến xù chiếc

Giá : 4.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây kim tuyến sao đại xù tuyết

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :
DECAL NOEL

Decal màu ông già xuyên tường 45x60cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu ông già hoạt hình cây thông 50x70cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu ông già người tuyết chữ 50x70cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu cây thông xanh 50x70cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu người tuyết hoặc ông già 50x70cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu vòng ông già Noel 50x70cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal treo quả châu người tuyết 50x70cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu ông già Noel cầm quà 60x90cm

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal màu cây thông 60x90cm

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :
PHỤ KIỆN NOEL KHÁC

Bình Xịt Tuyết Không Tan

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khung Xịt Tuyết 6 Hình

Giá : 35.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Gòn Làm Giả Tuyết

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thảm Lót Chân Cây Thông

Giá : 125.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sóng Cờ 3m

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Noel TP cà rem

Giá : 225.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bộ Quần Áo Ông Già Noel 7 Món

Giá : 295.000VNĐ
Chọn số lượng :

Ông Già Noel Nhạc Cầm Kèn Nhảy Cao 1m8

Giá : 2.700.000VNĐ
Chọn số lượng :

coppyright@HOACHITIN Design by hoachitin.com