Tìm kiếm Loại sản phẩm : với Tên gọi :
61 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM(0902366635 - 0918366635 - 028 3559 1989),
Email : hoachitin@gmail.com
Khăn choàng cổ - CÔNG TY TNHH HOA CHÍ TÍN - Khăn choàng cổ


1/ HÀNG KHĂN CHOÀNG CỔ MỚI VỀ


Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Bánh Xe BX 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Bánh Xe BX 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Burberry BBR 06

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Burberry BBR 07

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Burberry BBR 08

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Burberry BBR 09

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Cành Đào CD 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Cành Đào CD 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Cành Đào CD 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Dây Khóa DK 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Dây Khóa DK 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Dây Vòng Tông Hồng DV 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Dây Vòng Xanh Xám DV 04

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Dã Quỳ HDQ 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Dã Quỳ HDQ 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Nhí HN 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Sen HS 04

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Sen HS08

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Văn HV 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Văn HV 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Kẻ Sọc KS 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Kẻ Sọc KS 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Kẻ Sọc KS 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Kẻ Sọc KS 04

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Lá Sen LS 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Lập Thể LT 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Lập Thể LT 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Lập Thể LT 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Mẫu Thuyền MT 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Mẫu Thuyền MT 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Ngựa Xích Thố Hồng NXT 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :
1/ KHĂN CHOÀNG CỔ LỤA HỌA TIẾT HOA

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Dây Đen HD 04

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Hồng HHL 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Hồng HHL 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Nhí HN 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Nhí HN 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Nhí HN 04

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoa Sen Trắng Kem HS

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Mẫu Hoa Hồng

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :
1A/ KHĂN CHOÀNG CỔ LỤA MẪU THƯƠNG HIỆU

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Burberry BBR 10

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hermes Kem HM 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hermes Đồng HM 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Louis Vuitton LV 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Louis Vuitton LV 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Louis Vuitton LV 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :
1B/ KHĂN CHOÀNG CỔ LỤA MẪU CARO

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Caro CR 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Caro CR 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Kẻ Burberry Hồng KB 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Kẻ Burberry Kem Đỏ KB 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Kẻ Burberry Xanh KB 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Kẻ Burberry Xám Cam KB 04

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Sọc Vuông SV 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :
1C/ KHĂN CHOÀNG CỔ LỤA HỌA TIẾT NGẪU NHIÊN

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Dây Chuông Hồng DC 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Dây Chuông Trắng DC 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Dây Chuông Đỏ Đô DC 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Dây Chuông Đen DC 04

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Dây Vòng Tông Đỏ DV 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Dây Vòng Xanh Hồng DV 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Hoàng Gia MHG 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Mắt Xích Tím MX 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Ngựa Xích Thố NXT 03

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Ngựa Xích Thố Xanh NXT 01

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Hàng Châu Sơn Thủy ST 02

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :
1E/ KHĂN CHOÀNG CỔ LỤA TẰM HOA THƯỢNG HẢI

Khăn Lụa Tằm Hoa Thượng Hải Mẫu Chim Én 02

Giá : 435.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Lụa Tằm Hoa TH Mẫu Hoa Mẫu Đơn HMĐ 01

Giá : 435.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Lụa Tằm Hoa TH Mẫu Hoa Mẫu Đơn HMĐ 02

Giá : 435.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Lụa Tằm Hoa TH Mẫu Hoa Mẫu Đơn HMĐ 03

Giá : 435.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Lụa Tằm Hoa TH Mẫu Hoa Mẫu Đơn HMĐ 04

Giá : 435.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Lụa Tằm Hoa Thượng Hải Mẫu Cành Đào CĐ 01

Giá : 435.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Lụa Tằm Hoa Thượng Hải Mẫu Chim Én CE 01

Giá : 435.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Lụa Tằm Hoa Thượng Hải Mẫu Hoa Ly 02

Giá : 435.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Lụa Tằm Hoa Thượng Hải Mẫu Hoa Ly HL 01

Giá : 435.000VNĐ
Chọn số lượng :
1F/ KHĂN CHOÀNG CỔ LỤA TẰM

Khăn Choàng Lụa Tằm 3 Màu Tông Cam 3M 03

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm 3 Màu Tông Vàng 3M 01

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm 3 Màu Tông Xanh Navi 3M 02

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm 3 Màu Tông Xanh Rêu 3M 05

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm 3 Màu Tông Đỏ 3M 04

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Gân Phối 3 Màu Hồng Sen 3M 06

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Gân Phối 3 Màu Nâu Đất 3M 05

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Gân Phối 3 Màu Tím 3M 08

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Gân Phối 3 Màu Tông Cam 3M 01

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Gân Phối 3 Màu Vàng 3M 03

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Gân Phối 3 Màu Xanh Hồng 3M 04

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Gân Phối 3 Màu Xanh Rêu 3M 09

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :
1F1/ KHĂN CHOÀNG CỔ LỤA TẰM

Khăn Choàng Lụa Tằm Hoa H01

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Hoa H02

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Hoa H03

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Hoa H04

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Lụa Tằm Hoa H05

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :
2/ KHĂN CHOÀNG CỔ LÔNG

Khăn Choàng Cổ Lông Dây Lụa DL 05

Giá : 215.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Lông Dây Lụa DL 06

Giá : 215.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Lông Chân Len Đan Thoi Nâu Be

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Lông Chân Len Đan Thoi Tông Đen

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Lông Chân Len Đan Thoi Trắng Cam

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Lông Chân Len Đan Thoi Xanh Xám

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :
2A/ KHĂN TURBAN SATIN THẮT NƠ

Khăn Turban Satin Thắt Nơ Caro CR 01

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Satin Thắt Nơ Caro CR 02

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Satin Thắt Nơ Caro CR 03

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Satin Thắt Nơ Caro CR 04

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Satin Thắt Nơ Trái Tim T 01

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Satin Thắt Nơ Trái Tim T 02

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :
2B/ KHĂN TURBAN THẮT NƠ - KHĂN CHOÀNG VUÔNG SATIN

Khăn Turban Lụa Satin Ô Vuông Cam OV 04

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Ô Vuông OV 06

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Ô Vuông OV 07

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Ô Vuông Trắng OV 02

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Ô Vuông Vàng OV 01

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Ô Vuông Đen OV 03

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Sọc Vuông SV 05

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Vuông Gucci Sọc GS 03

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Vuông Hoàng Gia HG 01

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Vuông Hoàng Gia HG 02

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Vuông Hoàng Gia HG 03

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Vuông Hoàng Gia HG 04

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Vuông Hoàng Gia HG 05

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Vuông Kẻ Sọc KS02

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Lụa Satin Vuông Kẻ Sọc KS03

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Hoa H01

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Hoa H02

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Mẫu Chanel 01

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Mẫu Chanel 02

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Mẫu Chanel 03

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Mẫu Chanel 04

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Mẫu Chanel 05

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Mẫu Kẻ Sọc

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :
2C/ KHĂN TURBAN THẮT NƠ HÀN QUỐC - KHĂN CHOÀNG HÌNH THOI

Khăn Turban Thắt Nơ Hàn Quốc Mẫu Viền Chữ Hồng

Giá : 110.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Hàn Quốc Mẫu Viền Chữ Nâu Đen

Giá : 110.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Mẫu Viền Chữ Màu Cam Đất

Giá : 110.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Mẫu Viền Chữ Màu Vàng

Giá : 110.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Turban Thắt Nơ Mẫu Viền Chữ Màu Xanh Rêu

Giá : 110.000VNĐ
Chọn số lượng :
3/ KHĂN ĐI BIỂN KHĂN LINEN THỔ CẨM

Khăn Đi Biển Khăn Choàng Linen Mẫu Thổ Cẩm 02

Giá : 205.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Đi Biển Khăn Choàng Linen Mẫu Thổ Cẩm 06

Giá : 205.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Đi Biển Khăn Choàng Linen Mẫu Thổ Cẩm 11

Giá : 205.000VNĐ
Chọn số lượng :
4A/ KHĂN CHOÀNG CỔ CASHMERE TRƠN

Khăn Choàng Cổ Cashmere Trơn Cao Cấp

Giá : 225.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Cashmere Trơn Cao Cấp

Giá : 225.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Cashmere Trơn Cao Cấp

Giá : 225.000VNĐ
Chọn số lượng :
4B/ KHĂN CHOÀNG CỔ VISCO MÁT NHẸ

Khăn Choàng Cổ Visco VIS - H01

Giá : 220.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Visco VIS - H02

Giá : 220.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Visco VIS - H03

Giá : 220.000VNĐ
Chọn số lượng :
5/ KHĂN CHOÀNG CỔ LEN

Khăn Choàng Len Sợi SM 07 Kem

Giá : 285.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Len Sợi SM 03 Đen

Giá : 285.000VNĐ
Chọn số lượng :
5/ KHĂN CHOÀNG LEN CHO NỮ - KHĂN CHOÀNG GIỮ ẤM

Khăn Len Nữ Caro CR 01 Tông Hồng

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Len Nữ Caro CR 02 Tông Xám

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Len Nữ Caro CR 07 Tông Hồng Phấn

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Len Nữ Caro CR 08 Tông Xanh Biển

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Len Nữ Caro CR 12 Tông Cam Lá

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn choàng Len Cặp Nam Nữ Sọc Ngang Nhiều Màu

Giá : 230.000VNĐ
Chọn số lượng :
5A/ KHĂN CHOÀNG LEN CHO NAM - KHĂN CHOÀNG GIỮ ẤM

Khăn Len Nam Mẫu Sọc Ngang Tông Xanh

Giá : 230.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Len Nam Mẫu Sọc Ngang Tông Xám

Giá : 230.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Len Nam Mẫu Sọc Ngang Tông Đỏ Đô

Giá : 230.000VNĐ
Chọn số lượng :
5B/ KHĂN LEN GIỮ ÂM - KHĂN COUPLE

Khăn Choàng Len Nam Xám Ghi SN 05

Giá : 230.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Len Cặp Nam Nữ Mẫu Sọc Ngang Nhiều Màu

Giá : 230.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Len Cặp Nam Nữ Mẫu Sọc Ngang Nhiều Màu

Giá : 230.000VNĐ
Chọn số lượng :
5B1/ KHĂN CHOÀNG CỔ PASMINA

Khăn Choàng Cổ Pasmina Sò Chân Màu Trắng

Giá : 170.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Pasmina Caro CR 04

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Pasmina Sò Chân

Giá : 170.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Pasmina Caro CR 01

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Pasmina Caro CR 02

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Pasmina Caro CR 03

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Pasmina Caro CR 05

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Pasmina Caro CR 06

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Khăn Choàng Cổ Pasmina Caro CR 07

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

coppyright@HOACHITIN Design by hoachitin.com