Tìm kiếm Loại sản phẩm : với Tên gọi :
61 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM(0902366635 - 0918366635 - 028 3559 1989),
Email : hoachitin@gmail.com
Thú nhồi bông, gấu bông, thú bông - CÔNG TY TNHH HOA CHÍ TÍN - Thu nhoi bong, gau bong, thu bong

1/ HÀNG MỚI VỀ - THÚ NHỒI BÔNG


Thú Bông Trà Sữa Phô Mai Size 65cm

Giá : 395.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Bông Trà Sữa Ly Size 80cm

Giá : 415.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Bông Trà Sữa Ly Size 90cm

Giá : 575.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Bông Trà Sữa Phô Mai Size 35cm

Giá : 135.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Bông Trà Sữa Phô Mai Size 50cm

Giá : 235.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Bông Trà Sữa Ly Size 65cm

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :
1/ THÚ NHỒI BÔNG - CHUỘT YẾM

Thú Nhồi Bông Chuột Yếm Size 25cm

Giá : 115.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Chuột Yếm Size 35cm

Giá : 165.000VNĐ
Chọn số lượng :
1/ THÚ NHỒI BÔNG - THỎ TAI DÀI

Thỏ Tai Dài Size 30cm

Giá : 115.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Thỏ Tai Dài Size 40cm

Giá : 165.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Thỏ Tai Dài Size 50cm

Giá : 225.000VNĐ
Chọn số lượng :
1/ THÚ NHỒI BÔNG - VỊT LALAFANFAN

Thú Nhồi Bông Vịt Lalafanfan Size 30cm

Giá : 105.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Vịt Lalafanfan Size 35cm

Giá : 165.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Vịt Lalafanfan Size 50cm

Giá : 255.000VNĐ
Chọn số lượng :
1A1/ THÚ NHỒI BÔNG - HEO LIM DIM

Thú Nhồi Bông Heo Lim Dim Size 30cm

Giá : 105.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Heo Lim Dim Size 40cm

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Heo Lim Dim Size 60cm

Giá : 295.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Heo Lim Dim Size 80cm

Giá : 435.000VNĐ
Chọn số lượng :
1A3/ THÚ NHỒI BÔNG KỲ LÂN UNICORN

Thú Nhồi Bông Kỳ Lân Unicorn Bông Mềm Size 25cm

Giá : 135.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Kỳ Lân Unicorn Bông Mềm Size 45cm

Giá : 255.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Kỳ Lân Unicorn Bông Mềm Size 50cm

Giá : 365.000VNĐ
Chọn số lượng :
1N/ THÚ NHỒI BÔNG NGỰA PONY

Thú Nhồi Bông Ngựa Pony 38cm mẫu số 2

Giá : 115.000VNĐ
Chọn số lượng :
2B/ THÚ BÔNG HEO PEPPA PIG - PHIM HOẠT HÌNH PEPPA PIG

Thú Nhồi Bông Heo Peppa Pig Size 80cm

Giá : 325.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Heo Peppa Pig Size 45cm

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Heo Peppa Pig Size 60cm

Giá : 215.000VNĐ
Chọn số lượng :
2C/ THÚ NHỒI BÔNG BÚP BÊ

Thú Nhồi Bông Búp Bê Đầm Lông Chỉ 45cm

Giá : 165.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Búp Bê Đầm Lông Chỉ 60cm

Giá : 215.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Búp Bê Đầm Nhung 60cm

Giá : 215.000VNĐ
Chọn số lượng :
2C1/ THÚ NHỒI BÔNG BÚP BÊ

Thú Nhồi Bông Búp Bê Đầm Ren Size 35cm

Giá : 135.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Búp Bê Đầm Ren Size 45cm

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Búp Bê Đầm Ren Size 35cm

Giá : 345.000VNĐ
Chọn số lượng :
2D/ THÚ NHỒI BÔNG GỐI MỀN

Gồi Mền Trái Cây 3in1

Giá : 285.000VNĐ
Chọn số lượng :
3A/ THÚ NHỒI BÔNG NGƯỜI NHỆN

Thú Nhồi Bông Người Nhện Spider Man Size 50cm

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Người Nhện Spider Man Size 70cm

Giá : 255.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Người Nhện Spider Man đứng 90cm

Giá : 355.000VNĐ
Chọn số lượng :
4/ THÚ NHỒI BÔNG SHIZUKA

Thú Nhồi Bông Shizuka Xuka Size 35cm

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Shizuka Xuka Size 45cm

Giá : 115.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Shizuka Xuka Size 50cm

Giá : 190.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Shizuka Xuka Size 65cm

Giá : 240.000VNĐ
Chọn số lượng :
4A/ THÚ NHỒI BÔNG NOBITA

Thú Nhồi Bông Nobita Size 35cm

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Nobita Size 45cm

Giá : 115.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Nobita Size 50cm

Giá : 190.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Nobita Size 65cm

Giá : 240.000VNĐ
Chọn số lượng :
4B/ THÚ NHỒI BÔNG SUNEO XÊKO

Thú Nhồi Bông Suneo Xêko Size 45cm

Giá : 120.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Suneo Xêko Size 55cm

Giá : 190.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Suneo Xêko Size 70cm

Giá : 240.000VNĐ
Chọn số lượng :
4C/ THÚ NHỒI BÔNG CHAIEN

Thú Nhồi Bông Chaien Size 47cm

Giá : 120.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Chaien Size 57cm

Giá : 190.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Chaien Size 67cm

Giá : 240.000VNĐ
Chọn số lượng :
4D/ THÚ NHỒI BÔNG PIKACHU

Thú Nhồi Bông Pikachu Size 25cm

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Pikachu Size 35cm

Giá : 175.000VNĐ
Chọn số lượng :
4E/ THÚ NHỒI BÔNG GẤU TEDDY THẮT NƠ VALENTINE

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Thắt Nơ 35cm

Giá : 135.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Thắt Nơ 50cm

Giá : 180.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Thắt Nơ 65cm

Giá : 340.000VNĐ
Chọn số lượng :
4F/ THÚ NHỒI BÔNG GẤU TEDDY ÁO ĐỎ VALENTINE

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Áo Đỏ Size 35cm

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Áo Đỏ Size 45cm

Giá : 215.000VNĐ
Chọn số lượng :
4F/ THÚ NHỒI BÔNG GẤU TEDDY GẤU NAM VALENTINE

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Quần Nam Size 40cm

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Quần Nam Size 70cm

Giá : 395.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Quần Nam Size 50cm

Giá : 215.000VNĐ
Chọn số lượng :
4G/ THÚ NHỒI BÔNG GẤU TEDDY GẤU NỮ VALENTINE

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Váy Nữ 40cm

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Váy Nữ 50cm

Giá : 215.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Chỉ Váy Nữ 70cm

Giá : 395.000VNĐ
Chọn số lượng :
4H/ THÚ NHỒI BÔNG GẤU TEDDY CỜ MỸ VALENTINE

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Trắng Áo Len Cờ Mỹ 40cm

Giá : 135.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Trắng Áo Len Cờ Mỹ 45cm

Giá : 215.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Teddy Lông Trắng Áo Len Cờ Mỹ 70cm

Giá : 385.000VNĐ
Chọn số lượng :
5/ THÚ NHỒI BÔNG ĐỘI BAY SIÊU ĐẲNG

Thú Nhồi Bông Dizzy Lốc Xoáy Đội Bay Siêu Đẳng 40cm

Giá : 235.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Dizzy Lốc Xoáy Đội Bay Siêu Đẳng 30cm

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Jett Tia Chớp Đội Bay Siêu Đẳng 30cm

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Jett Tia Chớp Đội Bay Siêu Đẳng 40cm

Giá : 235.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Jett Tia Chớp Đội Bay Siêu Đẳng 50cm

Giá : 365.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÚ NHỒI BÔNG - GỐI CỔ

Gối Cổ Bông Nhiều Mẫu

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :

Gối Cổ Hạt Xốp Nhiều Mẫu

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÚ NHỒI BÔNG CHUỘT MICKEY

Thú nhồi bông Chuột Mickey nam

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú nhồi bông Chuột Mickey nữ

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú nhồi bông Chuột Mickey Nam Size 65cm

Giá : 295.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú nhồi bông Chuột Mickey Size 65cm

Giá : 295.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÚ NHỒI BÔNG GẤU BROWN

Thú Nhồi Bông Gấu Brown 70cm

Giá : 275.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Gấu Brown 35cm

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Gấu Brown 50cm

Giá : 140.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Gấu Brown 60cm

Giá : 215.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thú Nhồi Bông Gấu Brown 90cm

Giá : 445.000VNĐ
Chọn số lượng :
THÚ NHỒI BÔNG GỐI MỀN

Gỗi Mền Tay Cầm Mẫu Mèo Vàng

Giá : 255.000VNĐ
Chọn số lượng :

Gỗi Mền Heo Lim Dim

Giá : 335.000VNĐ
Chọn số lượng :

coppyright@HOACHITIN Design by hoachitin.com