Tìm kiếm Loại sản phẩm : với Tên gọi :
61 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM(0902366635 - 0918366635 - 028 3559 1989),
Email : hoachitin@gmail.com
Cây thông Noel, phụ kiện trang trí noel - CÔNG TY TNHH HOA CHÍ TÍN - cay thong noel, phu kien trang tri noel


Cây thông Noel và phụ kiện trang trí Noel

.

Cuối năm đã đến và mùa Noel đã đến với Cây thông Noel và phụ kiện trang trí Noel đa dạng để bạn hòa chung không khí ấm áp của mùa Giáng sinh!

Hãy để những Cây thông Noel và phụ kiện trang trí Noel ở Shop Hoa Chí Tín góp phần làm sinh động hơn trong mùa Giáng sinh của bạn.


1/ CÂY THÔNG NOEL MINI


Cây Thông Noel Mini Gắn Trái ThôngSize 60cm

Giá : 89.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Noel Mini Trắng Gắn Trái Đỏ 60cm

Giá : 99.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Noel Mini Phủ Tuyết Size 60cm

Giá : 139.000VNĐ
Chọn số lượng :
1A/ CÂY THÔNG NOEL 90CM

Free Ship 7Km- Thông Trắng Lá Mỏng 90cm(Chân Nhựa)

Giá : 179.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Dầy Gắn Trái Thông 90cm

Giá : 309.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Phủ Tuyết 90cm ( Chân Nhựa)

Giá : 389.000VNĐ
Chọn số lượng :
1B/ CÂY THÔNG NOEL 1M2

Cây Thông Xanh Lá Mỏng 1m2 (Chân Nhựa)

Giá : 249.000VNĐ
Chọn số lượng :

Free Ship 7Km- Thông Trắng Lá Mỏng 1m2(Chân Nhựa)

Giá : 269.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Dầy Trái Thông 1m2

Giá : 429.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Phủ Tuyết 1m2 ( Chân Nhựa)

Giá : 539.000VNĐ
Chọn số lượng :
1C/ CÂY THÔNG NOEL 1M5

Cây Thông Xanh Lá Mỏng 1m5 (Chân Nhựa)

Giá : 339.000VNĐ
Chọn số lượng :

Free Ship 7Km - Thông Trắng Lá Mỏng 1m5 (Chân Nhựa)

Giá : 399.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Dầy Gắn Trái Thông 1m5

Giá : 699.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Kim Trái Đỏ 1m5 (Chân Sắt)

Giá : 869.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Phủ Tuyết 1m5 (Chân Sắt)

Giá : 919.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Trắng Lá Kim 1m5 (Chân Sắt)

Giá : 999.000VNĐ
Chọn số lượng :
1D/ CÂY THÔNG NOEL 1M8

Cây Thông Xanh Lá Mỏng 1m8 (Chân Nhựa)

Giá : 439.000VNĐ
Chọn số lượng :

Free Ship 7Km - Thông Trắng Lá Mỏng 1m8 (Chân Nhựa)

Giá : 499.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Dầy Gắn Trái Thông 1m8

Giá : 889.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Kim Trái Đỏ 1m8 (Chân Sắt)

Giá : 1.239.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Phủ Tuyết 1m8 (Chân Sắt)

Giá : 1.259.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Trắng Lá Kim 1m8 (Chân Sắt)

Giá : 1.369.000VNĐ
Chọn số lượng :
1E/ CÂY THÔNG NOEL 2M1

Cây Thông Xanh Lá Mỏng 2m1 (Chân Sắt)

Giá : 679.000VNĐ
Chọn số lượng :

Free Ship 7Km - Thông Trắng Lá Mỏng 2m1 (Chân Sắt)

Giá : 749.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Dầy Gắn Trái Thông 2m1 (Chân Sắt)

Giá : 1.249.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Kim Trái Đỏ 2m1 (Chân Sắt)

Giá : 1.739.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Phủ Tuyết 2m1 (Chân Sắt)

Giá : 1.899.000VNĐ
Chọn số lượng :

Free Ship 7Km - Thông Trắng Lá Kim Trái Đỏ 2m1 (Chân Sắt)

Giá : 1.999.000VNĐ
Chọn số lượng :
1F/ CÂY THÔNG NOEL 2M4

Cây Thông Xanh Lá Mỏng 2m4 (Chân Sắt)

Giá : 889.000VNĐ
Chọn số lượng :

Free Ship 7Km - Thông Trắng Lá Mỏng 2m4 (Chân Sắt)

Giá : 1.019.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Dầy Trái Thông 2m4 (Chân Sắt)

Giá : 1.679.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Kim 2m4 (Chân Sắt)

Giá : 2.199.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Phủ Tuyết 2m4 (Chân Sắt)

Giá : 2.539.000VNĐ
Chọn số lượng :

Free Ship 7Km - Thông Trắng Lá Kim 2m4 (Chân Sắt)

Giá : 2.839.000VNĐ
Chọn số lượng :
1H/ CÂY THÔNG NOEL 3M

Cây Thông Xanh Lá Mỏng 3m (Chân Sắt)

Giá : 1.629.000VNĐ
Chọn số lượng :

Free Ship 7Km - Thông Trắng Lá Mỏng 3m (Chân Sắt)

Giá : 1.849.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Dầy Trái Thông 3m

Giá : 2.679.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Phủ Tuyết 3m (Chân Sắt)

Giá : 4.289.000VNĐ
Chọn số lượng :
1K/ CÂY THÔNG NOEL 3M6

Cây Thông Xanh Lá Mỏng 3m6 (Chân Sắt)

Giá : 2.579.000VNĐ
Chọn số lượng :

Free Ship 7Km - Thông Trắng Lá Mỏng 3m6 (Chân Sắt)

Giá : 2.869.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Dầy Trái Thông 3m6

Giá : 4.189.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Phủ Tuyết 3m6 (Chân Sắt)

Giá : 6.679.000VNĐ
Chọn số lượng :
1L/ CÂY THÔNG NOEL 4M5

Cây Thông Xanh Lá Mỏng 4m5 (Chân Sắt)

Giá : 4.669.000VNĐ
Chọn số lượng :

Free Ship 7Km - Thông Trắng Lá Mỏng 4m5 (Chân Sắt)

Giá : 5.189.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cây Thông Xanh Lá Dầy Trái Thông 4m5

Giá : 6.659.000VNĐ
Chọn số lượng :
2/ VÒNG NGUYỆT QUẾ NOEL

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Bạc 45cm

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Vàng 45cm

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Xanh 45cm

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Đỏ 45cm

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Bạc Trái Thông 45cm

Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Chuông Vàng Trái Thông 45cm

Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Châu Hồng Bạc 40cm

Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Châu Xanh Bạc 40cm

Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Châu Đỏ Bạc 40cm

Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :

Vòng Nguyệt Quế Mẫu Vòng Cây 40cm

Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :
2A/ HOA TRẠNG NGUYÊN NOEL

Hoa Trạng Nguyên Lớn Màu Bạc

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Lớn Màu Tím

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Lớn Màu Vàng Kem

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Lớn Màu Xanh Ngọc

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Lớn Màu Đỏ

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Bạc

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Dương

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Hồng

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Trắng

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Vàng

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hoa Trạng Nguyên Kim Tuyến Đỏ

Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :
2B/ TUẦN LỘC ĐỂ CHÂN CÂY THÔNG NOEL

Tuần Lộc Size 1m

Giá : 945.000VNĐ
Chọn số lượng :

Tuần Lộc Size 35cm

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :

Tuần Lộc Size 45cm

Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :

Tuần Lộc Size 50cm

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :

Tuần Lộc Size 75cm

Giá : 495.000VNĐ
Chọn số lượng :
3/ CHÂU KIM CƯƠNG TRANG TRÍ NOEL

Châu Kim Cương Size 8 x 15cm (Treo Cây 2m4 - 4m5)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :
3A/ CHÂU KIM TUYẾN TRANG TRÍ NOEL

Châu Kim Tuyến Size 6cm (Treo Cây 90cm - 1m5)

Giá : 5.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Kim Tuyến Size 8cm (Treo Cây 1m5 - 2m4)

Giá : 8.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Kim Tuyến Size 10cm (Treo Cây 1m8 - 3m)

Giá : 11.500VNĐ
Chọn số lượng :
3B/ CHÂU BÓNG TRANG TRÍ NOEL

Châu Bóng Size 4cm Treo Cây Thông Mini

Giá : 3.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Bóng Size 6cm (Treo Cây 90cm - 1m5)

Giá : 4.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Bóng Size 8cm ( Treo Cây 1m5 - 2m1)

Giá : 6.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Bóng Size 10cm ( Treo Cây 2m1 - 4m5)

Giá : 8.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Bóng 12cm (Treo Cây 3m - 4m5)

Giá : 14.500VNĐ
Chọn số lượng :
3C/ CHÂU MỜ TRANG TRÍ NOEL

Châu Mờ Size 6cm ( Treo cây 90cm - 1m5)

Giá : 7.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Mờ Size 8cm ( Treo cây 1m5 - 2m1)

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Mờ Size 10cm ( Treo cây 2m1 - 4m5)

Giá : 13.500VNĐ
Chọn số lượng :
3D/ CHÂU KHÍA CHẠM TRANG TRÍ NOEL

Châu Khía Chạm Size 6cm (Treo Cây 90cm - 1m5)

Giá : 5.500VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Khía Chạm Size 8cm (Treo Cây 1m5 - 2m1)

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Khía Chạm Size 10cm (Treo Cây 2m1 - 4m5)

Giá : 9.500VNĐ
Chọn số lượng :
3D1/ NẤM KIM TUYẾN TRANG TRÍ NOEL

Nấm Kim Tuyến Size 8cm

Giá : 5.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nấm Kim Tuyến Size 10cm

Giá : 7.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nấm Kim Tuyến Size 14cm

Giá : 9.000VNĐ
Chọn số lượng :
3H/ CHUÔNG ĐỈNH CÂY THÔNG NOEL

Chuông Đỉnh Size 8cm ( Treo Cây 90cm - 1m2)

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Đỉnh Size 10cm (Treo Cây 1m5 - 1m8)

Giá : 46.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Đỉnh Bóng 14cm ( Treo Cây 2m1 - 2m4)

Giá : 74.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Đỉnh Bóng 16cm ( Treo Cây 2m4 - 3m)

Giá : 94.000VNĐ
Chọn số lượng :
3K/ SAO HẠT TREO CÂY THÔNG NOEL

Sao Hạt Size 8cm - Bao 3 cái ( Treo Cây 1m2 - 1m8)

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao Hạt Size 10cm - Bao 3 cái (Treo Cây 2m1 - 3m)

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :
3L/ PHỤ KIỆN TREO CÂY THÔNG NOEL

Hộp Quà Treo 9 cm ( Treo Cây 1m8 đến 2m4)

Giá : 7.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hộp Quà Treo Cây 4cm - Bao 4 Cái

Giá : 16.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry Christmas Bạc Treo Cây Thông - Set 3 Cái

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chữ Merry Christmas Vàng Treo Cây Thông - Set 3 Cái

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cặp Người Tuyết Treo Cây Mini 4cm (2 con)

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thiệp Noel Mẫu Bít Tất ( Bao 5 Cái)

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thiệp Noel Mẫu Găng Tay ( Bao 5 Cái)

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Kèn Thẳng Vẽ 12cm Bao 2 Cái (Treo Cây 1m2 - 2m4)

Giá : 16.000VNĐ
Chọn số lượng :

Gậy Noel

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thiên Thần Trong Suốt - Bao 2 Con

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thiên Thần Xi Vàng - Bao 3 Con

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Ông Già Noel Cầm Đàn - Bao 2 con (Treo Cây 1m2 - 2m1)

Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :
3M/ GIỌT BĂNG TRANG TRÍ NOEL

Giọt Băng Kim Tuyến Bạc Bao 5 Cây

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Giọt Băng Kim Tuyến Trắng Bao 5 Cây

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Giọt Băng Trong Suốt Bao 5 Cây

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
3N/ THÔNG XI TRANG TRÍ NOEL

Thông Treo Size 8cm - Bao 3 Cái ( Treo cây 1m2 - 1m8)

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thông Treo Size 12cm - Bao 3 Cái ( Treo Cây 1m8 - 3m)

Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :
3N1/ THÔNG XI VÀ TRÁI ĐỎ TRANG TRÍ NOEL

Trái Thông Nhỏ Xi Vàng

Giá : 5.000VNĐ
Chọn số lượng :

Trái Cherry Đỏ Vàng ( Bao 10 trái)

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chùm Trái Đỏ ( Bao 3 Chùm)

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :
3O/ PHỤ KIỆN TREO CÂY THÔNG NOEL BẰNG GỖ

Châu Gỗ Merry Christmas Bao 3 Cái ( Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Gỗ Người Tuyết Bao 3 Cái ( Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Châu Gỗ Tuần Lộc - Bao 3 Cái ( Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :
3P/ TUẨN LỘC TREO CÂY THÔNG NOEL

Tuần Lộc Vàng - Bao 3 con (Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Tuần Lộc Bạc - Bao 3 con (Treo Cây 90cm - 2m1)

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :
3Q/ NƠ NHUNG TRANG TRÍ NOEL

Nơ Nhung Size 20cm

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nơ Kim Tuyến Đỏ 2 Tầng

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :
3R/ BÍT TẤT GĂNG TAY TRANG TRÍ NOEL

Găng Tay Trang Trí Bàn Tiệc

Giá : 35.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bít Tất Noel Size 45cm

Giá : 175.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bít Tất Treo Cây Hình Ông Già Noel Size 50cm

Giá : 185.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bít Tất Treo Cây Hình Nguời Tuyết Size 50cm

Giá : 185.000VNĐ
Chọn số lượng :
3R1/ HỘP QUÀ TREO CÂY THÔNG NOEL

Hộp Quà Để Dưới Gốc Cây Thông Size 15 x 20cm

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hộp Quà Để Dưới Gốc Cây Thông Size 20 x 25cm

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hộp Quà Để Dưới Gốc Cây Thông Size 20 x 30cm

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :
3S/ BÔNG TUYẾT TRANG TRÍ NOEL

Bông Tuyết Nhựa Size 18cm ( Bao 3 cái)

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Nhựa Size 22m ( Bao 3 cái)

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Nhựa Size 28cm ( Bao 2 cái)

Giá : 29.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Nhựa Size 6cm ( Bao 3 cái)

Giá : 6.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Nhựa Size 11cm ( Bao 3 cái)

Giá : 9.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Nhựa Size 15cm ( Bao 3 cái)

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :
3S1/ BÔNG TUYẾT KIM TUYẾN TRANG TRÍ NOEL

Bông Tuyết Kim Tuyến Vàng ( Bao 3 cái)

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Tuyết Kim Tuyến Đỏ ( Bao 3 cái)

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
3T/ BẢNG CHỮ TREO CÂY THÔNG NOEL

Bảng Chữ Merry Size 18cm

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bảng Chữ Merry Size 24cm

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bảng Chữ Merry Size 30cm

Giá : 24.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bảng Chữ Merry Size 40cm

Giá : 32.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bảng Chữ Merry Size 50cm

Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :
3T1/ BẢNG CHỮ MERRY HOA VĂN TREO CÂY THÔNG NOEL

Bảng Chữ Merry Hoa Văn Size 15x40cm

Giá : 56.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bảng Chữ Merry Hoa Văn Size 21x53cm

Giá : 80.000VNĐ
Chọn số lượng :
3U/ SAO ĐỈNH GẮN CÂY THÔNG NOEL

Sao Đỉnh LED 23cm ( phù hợp cho Cây Thông từ 1m5- 2m1)

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh Led Đủ Màu 50cm ( phù hợp cây 3m - 4m5 )

Giá : 170.000VNĐ
Chọn số lượng :
3U/ SAO ĐỈNH KIM TUYẾN TRANG TRÍ CÂY THÔNG NOEL

Sao đỉnh 22cm ( Gắn cây 1m2 - 1m5)

Giá : 36.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sao đỉnh 30cm ( Gắn cây 1m8 - 2m4)

Giá : 76.000VNĐ
Chọn số lượng :
3V/ PHỤ KIỆN TRANG TRÍ NOEL KHÁC

Giấy Gói Quà Noel

Giá : 5.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Chuỗi Bóng Vàng 8mm Dài 6m

Giá : 60.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hàng Rào Noel Foam Để Chân Cây Thông 1m6 x 30cm

Giá : 130.000VNĐ
Chọn số lượng :
3V1/ ĐÈN LED TRANG TRÍ CÂY THÔNG NOEL

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Đỏ

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn Chớp Bi Đục

Giá : 29.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Hồng

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Nhiều Màu

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Tím

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Trắng

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Vàng Nắng

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Xanh Dương

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Nhấp Nháy 5m Xanh Lá

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn LED Không Nháy 7m Vàng Nắng

Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn Led Quả Châu Nhỏ

Giá : 115.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn Led Người Tuyết

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn Led Quả Châu Lớn

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

Đèn Led Rèm Trang Trí Ngôi Sao

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :
4/ DÂY CHỮ NHUNG TREO TRANG TRÍ NOEL

Dây Nhung Merry Christmas Size 12cm x 2m3

Giá : 160.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Nhung Merry Christmas Size 16cm x 3m1

Giá : 220.000VNĐ
Chọn số lượng :
4A/ DÂY TREO TRANG TRÍ NOEL

Dây Treo Lá Cờ Merry Christmas Trắng Vàng (Giấy)

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Treo Mẫu Bít Tất

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Treo Tam Giác

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Treo Tam Giác Hoạt Tiết Noel ( Giấy Cứng )

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Treo Lá Cờ Chữ Merry Christmas

Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :
4C/ LỊCH GỖ ĐỂ BÀN NOEL

Lịch Gỗ Để Bàn Mẫu Ông Già Noel

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :

Lịch Gỗ Để Bàn Mẫu Người Tuyết

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :

Lịch Gỗ Để Bàn Mẫu Tuần Lộc

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :
4D/ CÀI NÓN NOEL

Nón Noel Nhung

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Cài Tuần Lộc Chuông

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nón Noel Nhũ Bạc

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

Nón Noel Nhũ Vàng

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :
5/ TRANG TRÍ MUSS NOEL

Bông Tuyết Quấn Dây Kim Tuyến

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hàng Rào Người Tuyết Muss Size 50cm ( Bao 2 Cái)

Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hàng Rào Thông Muss Size 50cm ( Bao 2 Cái)

Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :
DÂY CHỒN TRANG TRÍ NOEL

Dây Chồn Trơn Đầu Trắng

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Chồn Trơn Đầu Xanh

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây Lá Thông Gắn Sẵn Trái Thông Dài 2m7

Giá : 149.000VNĐ
Chọn số lượng :
DÂY KIM TUYẾN NOEL K

Dây kim tuyến xù chiếc

Giá : 4.000VNĐ
Chọn số lượng :

Dây kim tuyến sao đại xù tuyết

Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :
DECAL NOEL

Hình Dán Ông Già Noel Giang Tay

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hình Dán Người Tuyết Cầm Bánh

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hình Dán Nguời Tuyết Cầm Chim

Giá : 55.000VNĐ
Chọn số lượng :

Hình Dán Đầu Ông Già Noel

Giá : 55.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal Noel Cây Thông Xanh 50x70cm

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal Vòng Ông Già Noel 50x70cm

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal Noel Ông Già Người Tuyết Tuần Lộc 30 x 40cm

Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal Noel Mẫu Châu 35cm x 50cm

Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal Noel Ông Già Noel Tuần Lộc 35cm x 50cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal Noel Mẫu Chuông 35cm x 50cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal Noel Người Tuyết 35cm x 50cm

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal Noel Bông Tuyết Nhỏ 35cm x 50cm

Giá : 55.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal Noel Mẫu Gấu Tuyết 45cm x 60cm

Giá : 60.000VNĐ
Chọn số lượng :

Decal Noel Mẫu Gấu và Hươu 60 x 90cm

Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :
PHỤ KIỆN NOEL KHÁC

Khung Xịt Tuyết 6 Hình

Giá : 35.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bông Gòn Làm Giả Tuyết 1 Kg

Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :

Thảm Lót Chân Cây Thông

Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :

Sóng Cờ 3m

Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

Chuông Cà Rem Noel

Giá : 225.000VNĐ
Chọn số lượng :

Bộ Quần Áo Ông Già Noel 7 Món

Giá : 335.000VNĐ
Chọn số lượng :

Ông Già Noel Nhạc Cầm Kèn Cao 1m8

Giá : 2.700.000VNĐ
Chọn số lượng :

coppyright@HOACHITIN Design by hoachitin.com