Thêm vào giỏ hàng
Quét mã để đăng nhập
Đăng nhập
Tìm kiếm Loại sản phẩm : với Tên gọi :
61 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM(0902366635 - 0918366635 - 028 3559 1989),
Email : hoachitin@gmail.com

Cây thông Noel và phụ kiện trang trí Noel Giáng Sinh Hoa Chí Tín

.

Cuối năm đã đến và mùa Noel đã đến với Cây thông Noel và phụ kiện trang trí Noel đa dạng để bạn hòa chung không khí ấm áp của mùa Giáng sinh!

Hãy để những Cây thông Noel và phụ kiện trang trí Noel ở Shop Hoa Chí Tín góp phần làm sinh động hơn trong mùa Giáng sinh của bạn.1/ CÂY THÔNG NOEL MINI


Giá : 89.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 99.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 139.000VNĐ
Chọn số lượng :

1A/ CÂY THÔNG NOEL 90CM

Giá : 179.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 309.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 389.000VNĐ
Chọn số lượng :

1B/ CÂY THÔNG NOEL 1M2

Giá : 249.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 269.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 429.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 539.000VNĐ
Chọn số lượng :

1C/ CÂY THÔNG NOEL 1M5

Giá : 339.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 399.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 699.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 869.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 919.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 999.000VNĐ
Chọn số lượng :

1D/ CÂY THÔNG NOEL 1M8

Giá : 439.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 499.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 889.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 1.239.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 1.259.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 1.369.000VNĐ
Chọn số lượng :

1E/ CÂY THÔNG NOEL 2M1

Giá : 679.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 749.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 1.249.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 1.739.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 1.899.000VNĐ
Chọn số lượng :

1F/ CÂY THÔNG NOEL 2M4

Giá : 889.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 1.019.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 1.679.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 2.199.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 2.539.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 2.839.000VNĐ
Chọn số lượng :

1H/ CÂY THÔNG NOEL 3M

Giá : 1.629.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 1.849.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 2.679.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 4.289.000VNĐ
Chọn số lượng :

1K/ CÂY THÔNG NOEL 3M6

Giá : 2.579.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 2.869.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 4.189.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 6.679.000VNĐ
Chọn số lượng :

1L/ CÂY THÔNG NOEL 4M5

Giá : 4.669.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 5.189.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 6.659.000VNĐ
Chọn số lượng :

2/ VÒNG NGUYỆT QUẾ NOEL

Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 265.000VNĐ
Chọn số lượng :

2A/ HOA TRẠNG NGUYÊN NOEL

Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 11.000VNĐ
Chọn số lượng :

2B/ TUẦN LỘC ĐỂ CHÂN CÂY THÔNG NOEL

Giá : 945.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 195.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 245.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 495.000VNĐ
Chọn số lượng :

3/ CHÂU KIM CƯƠNG TRANG TRÍ NOEL

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :

3A/ CHÂU KIM TUYẾN TRANG TRÍ NOEL

Giá : 5.500VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 8.500VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 11.500VNĐ
Chọn số lượng :

3B/ CHÂU BÓNG TRANG TRÍ NOEL

Giá : 3.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 4.500VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 6.500VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 8.500VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 14.500VNĐ
Chọn số lượng :

3C/ CHÂU MỜ TRANG TRÍ NOEL

Giá : 7.500VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 13.500VNĐ
Chọn số lượng :

3D/ CHÂU KHÍA CHẠM TRANG TRÍ NOEL

Giá : 5.500VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 9.500VNĐ
Chọn số lượng :

3D1/ NẤM KIM TUYẾN TRANG TRÍ NOEL

Giá : 5.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 7.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 9.000VNĐ
Chọn số lượng :

3H/ CHUÔNG ĐỈNH CÂY THÔNG NOEL

Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 46.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 74.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 94.000VNĐ
Chọn số lượng :

3K/ SAO HẠT TREO CÂY THÔNG NOEL

Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :

3L/ PHỤ KIỆN TREO CÂY THÔNG NOEL

Giá : 7.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 16.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 14.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 16.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :

3M/ GIỌT BĂNG TRANG TRÍ NOEL

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

3N/ THÔNG XI TRANG TRÍ NOEL

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :

3N1/ THÔNG XI VÀ TRÁI ĐỎ TRANG TRÍ NOEL

Giá : 5.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

3O/ PHỤ KIỆN TREO CÂY THÔNG NOEL BẰNG GỖ

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

3P/ TUẨN LỘC TREO CÂY THÔNG NOEL

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

3Q/ NƠ NHUNG TRANG TRÍ NOEL

Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :

3R/ BÍT TẤT GĂNG TAY TRANG TRÍ NOEL

Giá : 35.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 175.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 185.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 185.000VNĐ
Chọn số lượng :

3R1/ HỘP QUÀ TREO CÂY THÔNG NOEL

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :

3S/ BÔNG TUYẾT TRANG TRÍ NOEL

Giá : 15.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 29.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 6.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 9.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 12.000VNĐ
Chọn số lượng :

3S1/ BÔNG TUYẾT KIM TUYẾN TRANG TRÍ NOEL

Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :

3T/ BẢNG CHỮ TREO CÂY THÔNG NOEL

Giá : 10.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 18.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 24.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 32.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :

3T1/ BẢNG CHỮ MERRY HOA VĂN TREO CÂY THÔNG NOEL

Giá : 56.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 80.000VNĐ
Chọn số lượng :

3U/ SAO ĐỈNH GẮN CÂY THÔNG NOEL

Giá : 170.000VNĐ
Chọn số lượng :

3U/ SAO ĐỈNH KIM TUYẾN TRANG TRÍ CÂY THÔNG NOEL

Giá : 36.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 76.000VNĐ
Chọn số lượng :

3V/ PHỤ KIỆN TRANG TRÍ NOEL KHÁC

Giá : 5.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 60.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 130.000VNĐ
Chọn số lượng :

3V1/ ĐÈN LED TRANG TRÍ CÂY THÔNG NOEL

Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 29.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 22.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 28.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 115.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :

4/ DÂY CHỮ NHUNG TREO TRANG TRÍ NOEL

Giá : 160.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 220.000VNĐ
Chọn số lượng :

4A/ DÂY TREO TRANG TRÍ NOEL

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 75.000VNĐ
Chọn số lượng :

4C/ LỊCH GỖ ĐỂ BÀN NOEL

Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 145.000VNĐ
Chọn số lượng :

4D/ CÀI NÓN NOEL

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 30.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 20.000VNĐ
Chọn số lượng :

5/ TRANG TRÍ MUSS NOEL

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :

DÂY CHỒN TRANG TRÍ NOEL

Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 25.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 149.000VNĐ
Chọn số lượng :

DÂY KIM TUYẾN NOEL K

Giá : 4.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 8.000VNĐ
Chọn số lượng :

DECAL NOEL

Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 55.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 55.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 40.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 45.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 55.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 60.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 85.000VNĐ
Chọn số lượng :

PHỤ KIỆN NOEL KHÁC

Giá : 35.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 90.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 95.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 155.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 225.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 335.000VNĐ
Chọn số lượng :
Giá : 2.700.000VNĐ
Chọn số lượng :

coppyright@HOACHITIN Design by hoachitin.com